Nguyễn Hằng

Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, có quan hệ tốt với nhiều doanh nghiệp Nhật Bản. Rất phù hợp với các bạn tìm việc tiếng Nhật, xuất khẩu lao động Nhật Bản